Jövőképünk és alapelveink

 Jövőképünk

 

Az iskola alapításakor azt a célt tűztük ki, hogy:

· Olyan Waldorf-iskolát alapítsunk, amely a hagyományokban gyökerezik, egyben rugalmas, és megfelelő válaszokat ad a mai kor kihívásaira.Teszi mindezt úgy, hogy az egyéni igények, képességek figyelembevételével, közösségi, nyitott és autonóm gyerekeket nevel

· A gyerekek tapasztalatokon, cselekvésen keresztül és ahol csak lehet hétköznapi, valós tevékenységek során tanuljanak, mely mély tudást ad. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy toleráns és elfogadó környezetben töltsék mindennapjaikat és felnőve ők maguk is ilyen emberekké váljanak.

· Az iskola a mindennapok szervezése során közösen végezzen egyes tevékenységeket és az oktatásbannagy átjárhatóságot biztosítson a korosztályok/osztályok között.

· Amellett, hogy – a Waldorf-pedagógiának megfelelően – az osztálytanító meghatározó szerepet tölt be a gyerekek iskolai életében a nyolc év során, a felsőbb osztályok bizonyos tárgyait Waldorf-szaktanárok tanítsák.

· Az iskola helyet adjon azoknak a találkozásoknak, melyek egész életükre elkísérhetik a gyerekeket, és amelyek során felfedezhetik a megismerés örömét.

Szülői közösségünk alapelvei

 

A Zuglói Waldorf Iskola elképzelésünk szerint egy olyan közösség, mely:

· Alulról építkezve, szülői szándékok egyesülésével valósul meg. Az iskola működése akkor lehet stabil, az intézmény akkor tud fejlődni, és tudja nyújtani a lehető legtöbbet gyermekeink számára, ha annak működéséhez mindenki a saját lehetőségeihez mérten, felelősen hozzájárul. Az iskolánkhoz való tartozás kötelezettségekkel jár, mind anyagi értelemben, mind a közösségbe fektetett idő és energia tekintetében. Csak így valósulhat meg az az idea, hogy az iskolára ne mint egy igénybe vehető szolgáltatásra tekintsünk, hanem mint egy közösen létrehozott és fenntartott intézményre.

· Fontosnak tartjuk, hogy az iskola fenntartásában valórészvételünkről, ne csak anyagi értelemben gondolkodjunk. Az iskola és a közösség akkor képes kiteljesedve működni és betölteni valós szerepét, ha aktív és tevőleges részesei vagyunk.

Hisszük, hogy a Waldorf-iskola minden gyermek számára ideális választás, de nem minden szülő számára megfelelő.

Kérjük, hogy jelentkezés előtt minden család gondolja át motivációját, értékrendjének összeegyeztethetőségét a Waldorf-pedagógia alapvetéseivel és egyesületünk célkitűzéseivel és elképzeléseivel.

CÍM

1141 Budapest, Gödöllői u. 15/A.

Adószám: 18730441-1-42

Bankszámla szám: 16200120-18544347 (MagNet Bank)

Kapcsolat

Kapcsolat

info@zwe.hu
+36 70 387 2648

Zeg-Zug Waldorf Egyesület